Тенденции в цените на жилищата към юли 2012 година;

  28 Юли 2012, 15:02     

Леко увеличение на цените на жилищата* в България през второто тримесечие на годината регистрира Националния статистически институт (НСИ).

Данните на националната статистика сочат, че в периода април-юни цените на жилищата са се покачили с 0,2% средно за страната, след като през първите три месеца на годината регистрираха спад от 0,4%.

Наблюдава се и забавяне на годишния спад на цените на жилищата. От НСИ съобщават, че през второто тримесечие спрямо същия период на миналата година е измерен ценови спад от 2,6%, докато през първото тримесечие спрямо първите три месеца на миналата година цените отбелязаха понижение от 4,3%.

През второто тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано увеличение на цените в 13 от областните градове, посочват от националната статистика. Най-голям ръст е регистриран в Търговище – 3,5%, Разград – 3,4%, и Велико Търново – 3,1%.

Намаление на цените на жилищата през второто тримесечие спрямо първото е отчетено в 14 от областните градове. Най-силен спад на цените е регистриран в Хасково (-3,9%), Враца (-2,8%) и Перник (-2,7%).

Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2012 г. е била 885,32 лв./кв. метър, отчитат от националната статистика.

Информацията и данните са изцяло от "Инвестоб БГ"