Имотни такси, данъци и такси

При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на сделката страните дължат такси, чийто размер е фиксиран в Тарифата за нотариална такса в раздела "Пропорционални такси" . Тя се формира общо от следните компоненти:
 

  1. Такса за вписване - 0,1 % от стойността на сделката (но не по-малко от данъчната оценка).
  2. Местен данък - 2% от стойността на сделката (но не по-малко от данъчната оценка).
  3. Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност.
  4. Банкови такси за преводите на отделните такси.
  5. Такса за изготвяне на нотариалния АКТ, проверка на имота, изготвяне на пълномощни и декларации, преписи, съпътстващи сделката.

Важно е да се знае, че ако нотариусът е регистриран по ДДС (какъвто е общият случай), към размера на нотаруалната такса, се прибавя 20% ДДС.

 

За извършване на НОТАРИАЛЕН АКТ или ДОГОВОР ЗА ДЕЛБА – сборът от А и Б
Удостоверяван материален интерес A Б
до 100лв. 30лв.  
от 101лв. до 1 000лв.
30лв.
+ 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв.
43,50лв.
+ 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв.
160,50лв.
+ 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв.
480,50лв.
+ 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв.
730,50 лв.
+ 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв.
1530,50лв.
+0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече 
 
 Таксите и данъци при нотариалната сделка зависят от цената на продавания имот.
Ако няма изрична и точна договорка между двете страни таксите обикновено се плащат от купувача на имота.
 
КАЛКУЛАТОР