Имотни такси, данъци и такси

При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на сделката страните дължат такси, чийто размер е фиксиран в Тарифата за нотариална такса в раздела "Пропорционални такси" . Тя се формира общо от следните компоненти:

  1. Такса за вписване - 0,1 % от стойността на сделката (но не по-малко от данъчната оценка).
  2. Местен данък - 2% от стойността на сделката (но не по-малко от данъчната оценка).
  3. Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност.