Имотни такси / комисионна на агенцията

При покупко-продажба на недвижим имот
Ако желаете да закупите или продадете недвижим имот с посредничеството на Имоти Консулт, възнаграждението на Агенцията е в размер на 2,5 % от стойността на сделката, но не по-малко от 500 лева, и е платимо при подписване на предварителен договор или изповядване на сделка.


При наем на недвижим имот
Ако желаете да наемете или отдадете под наем недвижим имот с посредничеството на Имоти Консулт, възнаграждението на Агенцията е в размер на 50 % от първия наем, еднократно, при сключване на договор за наем.


При сключването на договора за наем следва да бъдат договорени всички въпроси от съществено значение за страните, за което имате пълното съдействие на екипа на Имот Консулт

Нотариална заверка на договорът за наем не е необходима за влизането му в сила - за да възникнат наемните правоотношения е достатъчно сключването на договора в писмена форма.

Неразделна част от договора е приемо-предавателният протокол, в който се описва състоянието на имота и вещите в него.


Задълженията на Агенцията към Собственика на имот, обявен за продажба или отдаване под наем са:

 • Първоначален оглед на имота – апартамент, къща, магазин, офис, парцел и др.
 • Консултация за цена и възможностите за продажба/отдаване под наем на имота
 • Преглед на документите за собственост, уточняване процедурата за предлагане и за сключване на сделка
 • Сключване на посреднически договор между Агенцията и Собственика (или упълномощено от него лице), с който Собственикът възлага предлагането и продажбата/отдаването под наем на Агенцията и й осигурява рекламна свобода.
 • Извършване на огледи с потенциални купувачи/наематели

Задължения на Агенцията към потенциалните Купувачи/Наематели:

 • Първоначална среща за уточняване на параметрите на търсения имот, начина на разплащане
 • Сключване на посреднически договор, с който Купувачът/Наемателят възлага на Агенцията търсенето на имот, съобразно уточнените параметри
 • Организиране и провеждане на огледи на предварително подбрани имоти
 • Да направи нужните проверки за уточняване на собствеността, включително и проверка за тежести в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба, както и в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността.

Задължения на Агенцията към Продавача и Купувача:

 • Подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба
 • Организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността пред нотариус
 • Обезпечаване сигурността при разплащане и размяна на нотариален акт и пари.

ВАЖНО • За редовните си клиенти агенцията прави отстъпки

 • Клиентите, сключили договор за изключителни права с на Имот Консулт ползват отстъпка от комисионната в размер на половин процент.