Услуги

 • Изготвяне на оценки на недвижими имоти и земеделски земи от лицензирани оценители
 • Професионални консултации в сферата на недвижимите имоти
 • Посредничество при продажба на недвижими имоти
 • Посредничество при покупка на недвижими имоти
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижими имоти
 • Посредничество при наемане на недвижими имоти
 • Консултации и съдействие при жилищно кредитиране
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти
 • Инвестиционно консултиране
 • Консултации за имоти изнесени на публична продан
 • Правни консултации във връзка с водените сделки
 • Предпроектно проучване на терени за строителство, изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване
 • Изготвяне на проекти за строеж или вътрешно преустройство на сгради
 • Консултации и съдействие при избор на строителна фирма и строителен надзор
 • Изготвяне на технически и енергийни паспорти на имоти