Пазарът на имоти безспорно е тръгнал нагоре през 2015 г.-пуликация на Инвестор .бг

  29 Януари 2016, 09:25     

Осезаем ръст и на сделките, и на ипотеките – картината на пазара, която рисуват агенциите за имоти, се потвърждава и от данните на Агенцията по вписванията за последното тримесечие на 2015 г.

Миналата година е била доста успешна за пазара, като дори областите Варна и Бургас наваксват забавянето заради оттеглянето на руските купувачи. Ръстът на двата водещи черноморски пазара обаче се дължи изцяло на ръста на сделките в градовете Варна и Бургас и засилената активност на пазара на градски имоти. Общините, които разчитат на купувачите на ваканционни имоти, продължават да изпитват проблеми.

През цялата 2015 г. са сключени над 230 300 сделки с имоти, което представлява ръст от 5,6 на сто спрямо 2014 г., сочат сделките.

Само през последното тримесечие са осъществени близо 68 600 сделки с имоти, което е с 10,7% повече спрямо третото тримесечие на годината и с 5,3% повече спрямо последното тримесечие на 2014 г.

Още по-отчетлива е била активността на ипотечния пазар през миналата година, което e сигнал за оживление на пазара на жилища. Само през последните три месеца на годината са вписани общо 12 175 законни и договорни ипотеки, което представлява ръст от 22,9% повече спрямо същия период на предходната година. За цялата 2015 г. броят на ипотеките достига над 49 700 за цялата страна, което е с близо 32% повече на годишна база.

 

В столицата през последното тримесечие на 2015 г. са сключени общи 7 541 сделки с имоти, което е с 8,1% повече на годишна база и с почти 36% повече спрямо третото тримесечие.

За цялата година сделките в столицата са близо 24 400, което е с 16,6% повече спрямо 2014 г., показват данните на Агенцията.

На ипотечния пазар активността е още по-силна. За периода октомври – декември 2015 г. са вписани 3 650 ипотеки, което е с 35,4% повече спрямо предходното тримесечие и с 26,6% повече спрямо последните три месеца на 2014 г.

За цялата година Агенцията по вписванията отчита почти 11 500 ипотеки в столицата, което представлява ръст от 33% спрямо цялата 2014 г.

Подобни тенденции се регистрират и на пазара на имоти в Пловдив. Сделките през последните три месеца на миналата година са 5 054, което е с 37,3% повече спрямо предходното тримесечие и с 21,3% повече на годишна база.

За цялата 2015 г. сделките в града под тепетата са малко под 16 хил., което е със 17,5% повече в сравнение с регистрираните през 2014 г. почти 13 600.

При ипотеките през последното тримесечие е отчетен ръст от 21% спрямо третото тримесечие и 26,6% на годишна база. За цялата 2015 г. ипотеките в Пловдив са почти 3 300, което представлява ръст от 30,8% спрямо 2014 г.

В морската ни столица броят на сделките с имоти през последните три месеца на миналата година отчита ръст от 4,5% за тримесечието, но намалява с 2,6% на годишна база до малко под 2 900. Все пак сделките за цялата 2015 г. се увеличават с близо 2 на сто спрямо предходната година до 10 555.

При ипотечното кредитиране се регистрира изцяло положителна тенденция – над 15 на сто ръст за тримесечието и близо 7 на сто ръст на годишна база през последните три месеца на миналата година. За цялата 2015 г. броят на ипотеките е 3 225, което е с над 20 на сто повече спрямо 2014 г., сочат данните на Агенцията.

Активен е бил през миналата година и пазарът на имоти в Бургас. През последното тримесечие са вписани почти 2 хил.сделки, което е с 11% повече спрямо третото тримесечие на миналата година и с 14,4% повече на годишна база. За цялата 2015 г. сделките в града са малко под 6 700, което е със 7,5% повече спрямо 2014 г.

През последното тримесечие на миналата година са отпуснати общо малко над 500 ипотеки в Бургас, което представлява ръст от близо 25% спрямо третото тримесечие и 25,2% на годишна база. За цялата година ипотеките в града са малко над 1 700, което е с 36 на сто повече спрямо 2014 г.