Нов законопроект за контрол дейността на брокерите на имоти

  28 Март 2012, 20:55     

С нов законопроект ще се контролира дейността на брокерите на недвижими имоти. Зам.-председателя на Управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти Лъчезар Искров съобщи пред радио „Фокус”, че „Сдружението отдавна се опитва да наложи ясни правила по отношение на професионалната подготовка на лицата, които се занимават с тази дейност и това е залегнало в идеята за бъдещ закон“.

„Това се налага от цялостната ситуация на пазара, знаете че, много от тези лица, нямат необходимата подготовка. Много често това е причина и за нанасяне на вреди на техни клиенти. Така че основното, което ние искаме да направим с приемането на един такъв законопроект, е да се въведат ясни правила и ясно да се дефинират субектите на пазара на недвижими имоти”, допълва той.

Регистър на всички лицензирани брокери и създаване на Камара на брокерите поискаха от сдружението.

Законопроектът предвижда още материални глоби и санкции, като отнемане на правата за извършване на професионална дейност.

Целта на законопроекта е да създаде една нова среда на този пазар, което е практика в европейските страни, както и изчистване на пазара, защото сега все още голяма част от сделките се правят с цел „изпиране“ на пари.

Все още законопроектът не е внесен в пленарната зала, но Искров уточни, че текстът, който е разработен от сдурежението за закон е широко обсъден.