Безразборното строителство по Българското черноморие към своя край

  08 Април 2012, 10:48     

Промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, ще имат за цел да сложи край на безразборното строителство.

Основни точки в новия закон са насочени в ограничаването на строителството в 100-метровата зона по брега, да се намали броят на бетонените и дървените бараки по плажовете и да се регламентират свободните зони за плажуване. Освен това свободните зони и платените плажове трябва да са равностойни.

Друга основна цел на Закона е ясно да се разграничат разходите и приходите от концесия и наеми, освен това кандидат-концесионерите вече трябва да имат чисто съдебно минало. Това ще помогне тези приходи да бъдат инвестирани в развиването на транспортни връзки, алеи и благоустрояване там, където е необходимо, както и за премахване на незаконни обекти от ивица.

В промените на Закона за устройството на черноморското крайбрежие ще е заложена идеята, сградите който се строят до плажната ивица да са на разстояние най-малко равно на височината й, за да не се засенчва плажът.